Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
česky | english
 

Aktuality

 • 21. Kubátovy dny:
  téma „Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu - mezioborový pohled


  4. - 5. března 2016, Lékařský dům, Praha 2

  pozvánka


  Jednotlivé sekce jsou zaměřeny na indikaci individuálních ortopedicko-protetických pomůcek v klinické praxi, řešení vrozených a získaných vad nohou, vrozené a získané poruchy růstu a komplexní léčbu skolióz. Součástí symposia je zároveň také workshop věnovaný prezentaci pacientů s různou úrovní amputace dolní a horní končetiny.

  Sekce Symposia s ojedinělou problematikou, zabývající se klinickou aplikací ortéz a protéz, je určeno pro lékaře zabývající se léčbou onemocnění vyžadujících ortopedicko-protetickou péči, revizní lékaře zdravotních pojišťoven, fyzioterapeuty a ortotiky-protetiky. Další sekce jsou věnovány vadám nohou a deformitám končetin z poruchy růstu na vrozeném nebo získaném podkladě. Zajímavé referáty očekáváme i v sekci „varia“.

  MUDr. Petr Krawczyk
  Předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP

  Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
  Předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP
  Vědecký sekretář Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP


 • IX. Odborná konference a setkání SJ a RSJ

  23.-24. dubna 2014, Orea Vital Hotel Sklář Harrachov

  více informací ›

 • Pomocné prostředky usnadňující život spinálních pacientů

  11. dubna 2014, Fakultní nemocnice Brno Bohunice

  pozvánka

 • VIII. Odborná konference a setkání spinálních jednotek

  16.-17.5.2013, Ostrava

  pozvánka, program