Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
česky | english
 

Cíle a význam

  • Usiluje o poskytování léčebné a rehabilitační péče občanům po míšním poškození v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky.
  • Usiluje o trvalé odborné sledování občanů po poškození míchy (dispenzární péče).
  • Podporuje předávání nových poznatků o léčení a rehabilitaci pacientů s míšním poškozením odborné veřejnosti.
  • Podporuje informování laické veřejnosti, včetně výchovy občanů k prevenci vzniku poranění míchy.
  • Všestranně rozvíjí spolupráci všech styčných oborů v rámci komplexnosti péče o spinální pacienty.
  • Všestranně rozvíjí odborné a přátelské kontakty se zahraničními společnostmi.