Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
česky | english
 

Aktuality

 • 6. multioborová odborná konference CZEPA

  Léčba a rehabilitace spinálních pacientů
  před 30 lety a dnes

  23. 10. 2020, Centrum Paraple, z. s., Ovčárská 471, Praha 10 - Malešice

  pozvánka

  program

 • Doporučení pro prevenci a onemocnění COVID-19 u osob s míšní lézí

  stáhnout pdf

 • Kniha
  Poranění míchy - Příčiny, důsledky, organizace péče

  V nakladatelství Galén vyšla v květnu tohoto roku souborná publikace věnující se problematice poranění míchy. Ve 26 kapitolách pojednává o míšním poranění od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života.

  Publikace je dílem autorů spinální jednotky FN v Motole a dalších odborníků, jejím hlavním autorem a pořadatelem je doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Recenzentem knihy je prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

  Více o knize na stránkách nakladatelství


Úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

vítám Vás na webových stránkách České společnosti pro míšní léze. Naše společnost slaví tento rok 10. výročí od jejího založení. Před deseti lety se transformovala z Paraplegiologického fóra, které bylo založeno v roce 2004. V té době byl na základě definování sítě zdravotnických pracovišť pro péči o spinální pacienty zahájen provoz všech spinálních a spinálních rehabilitačních jednotek a bylo třeba nastavit spolupráci mezi nově vzniklými pracovišti.

Během uplynulých deseti let se naše společnost soustředila na rozvíjení spolupráce mezi spinálními jednotkami, aby se zajistila co nejlepší kontinuita spinálního programu. Pokračovala ve spolupořádání konferencí s názvem Setkání spinálních jednotek. V příštím roce ji bude pořádat Spinální jednotka FN Motol.

V roce 2016 byl poprvé vyhlášen celosvětově 5. září Den poranění míchy. ČSML se ujala rozšíření informace o Dni poranění míchy mezi pracoviště v České republice. Na programy a galerii fotografií z akcí, které probíhaly v rámci Dne poranění míchy, se můžete podívat na www.sciday.cz. Letošní ročník bude opět stát za pozornost.

Česká společnost pro míšní léze má také významnou úlohu při jednání s Ministerstvem zdravotnictví nebo pojišťovnami. V poslední době jsme připomínkovali kategorizační strom zdravotnických prostředků.

V měsíci září bychom chtěli uspořádat volby do výboru a revizní komise. Nový výbor se sejde na podzim letošního roku.

Nahlédněte do záložek na horní liště.

V záložce statistiky naleznete statistické údaje z jednotlivých pracovišť. Ne všechna data jsou k dispozici, přesto se dlouhodobě daří získat údaje ze spinálních rehabilitačních jednotek, což umožňuje porovnání celkového počtu a spektra pacientů s míšní lézí, kteří jsou každoročně hospitalizováni v rehabilitačních ústavech. V minulém roce jsme tato data publikovali v časopise Spinal Cord.

V záložce formuláře jsou volně k dispozici elektronické formuláře, které slouží k zadávání údajů ze standardizovaných neurologických a funkčních vyšetření spinálních pacientů. Cílem je zjednodušit zpracování získaných informací, sjednotit výstupy a zpřehlednit vedení zdravotnické dokumentace.

V záložce publikace naleznete některé publikace vydané Českou asociací paraplegiků a Spinální jednotkou FN Motol. Dále je zde ke stažení deset Doporučených postupů v léčbě a rehabilitaci pacientů po poškození míchy, které by měly být v dohledné době aktualizovány.

Budeme rádi za jakékoliv komentáře či návrhy na doplnění stránek.

S pozdravem Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.