Czech Spinal Cord Society (CzeSCoS)
česky | english
 

Aktuality

  • Rehabilitační ústav Kladruby ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ČLS JEP pořádají

    V. setkání spinálních jednotek v České republice

    s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie.

    podrobný program ke stažení

  • Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP má ke dni 22.9.2008 celkem 64 členů