Česká společnost pro míšní léze

XII. odborná konference a setkání spinálních jednotek – Rehabilitační ústav Kladruby

Spinální rehabilitační jednotka Rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze

pořádá

ve dnech 9. – 10. 6. 2022 v Rehabilitačním ústavu Kladruby XII. odbornou konferenci a setkání spinálních jednotek

Hlavní téma: Celoživotní péče o pacienty s míšní lézí
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Hlavní téma bude prezentováno formou přednášek a posterů.

Témata posterů nejsou omezená, budou k dispozici šablony pro jejich přípravu. Na komentované postery bude vyčleněn speciální blok a budou prezentovány jako aktivní účast.

Nejzazší termín pro odevzdání aktivních příspěvků je stanoven na 30. 4. 2022 V průběhu čtvrtka se bude konat členská schůze České společnosti pro míšní léze.

Součástí konference bude rovněž prezentace zdravotnické techniky a farmacie.

Nenechte si ujít společenský večer.
Všechny informace o registraci, ubytování nebo aktivní účasti budou k dispozici na www.spinalnijednotky.cz.

Těšíme se na setkání.

Za spinální rehabilitační jednotku RÚ Kladruby

Prim. MUDr. Lucie Quiquerez
primářka lůžkového oddělení 1, 5
Rehabilitační ústav Kladruby

Pořádá

Generální partner

Sdílet:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print