Česká společnost pro míšní léze

XIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE

15. – 16. 9. 2022, Mikulov, hotel Galant

www.kongres-mikulov.cz,

pořádá

Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
ve spolupráci s klinikou traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně

Hlavními tématy již třináctého ročníku jsou „Traumatologie horní a dolní končetiny, Spondylotraumatologie, Polytrauma – kazuistiky, Soudní lékařství a Varia“. Cílem kongresu je podat účastníků informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Sdílet:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print