Česká společnost pro míšní léze

Nahlédněte do záložek na horní liště

V záložce statistiky naleznete statistické údaje z jednotlivých pracovišť. Ne všechna data jsou k dispozici, přesto se dlouhodobě daří získat údaje ze spinálních rehabilitačních jednotek, což umožňuje porovnání celkového počtu a spektra pacientů s míšní lézí, kteří jsou každoročně hospitalizováni v rehabilitačních ústavech. V minulém roce jsme tato data publikovali v časopise Spinal Cord.

V záložce formuláře jsou volně k dispozici elektronické formuláře, které slouží k zadávání údajů ze standardizovaných neurologických a funkčních vyšetření spinálních pacientů. Cílem je zjednodušit zpracování získaných informací, sjednotit výstupy a zpřehlednit vedení zdravotnické dokumentace.

V záložce publikace naleznete některé publikace vydané Českou asociací paraplegiků a Spinální jednotkou FN Motol. Dále je zde ke stažení deset Doporučených postupů v léčbě a rehabilitaci pacientů po poškození míchy, které by měly být v dohledné době aktualizovány.

Budeme rádi za jakékoliv komentáře či návrhy na doplnění stránek.

S pozdravem Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Aktuality

Podporujeme lepší péči

Novinky
Akce
Spolupráce ve skupinách
Stáže
E-learning
Magazín
Covid-19
Další