Česká společnost pro míšní léze

nových pacientů s míšní lézí
0
úrazová etiologie
0
neúrazová etiologie
0
průměrný věk
0

AKTUALITY

Aktivity

Výsledky voleb 2022

Ve dnech 22.5.2022 až 3.6.2022 proběhly online volby do výboru a revizní komise ČSML a zde se můžete podívat na jejich výsledky:

Číst více...
Aktivity

Zpráva ze XII. odborné konference a setkání spinálních jednotek RÚ Kladruby

Spinální rehabilitační jednotka Rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi uspořádala ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ve dnech 9.– 10. 6. již tradiční odbornou konferenci a setkání spinálních jednotek. Jedná se o pravidelnou odbornou platformu odborníků zdravotních i nezdravotních profesí, jejichž společným zájmem je kvalitní a systematická péče o osoby s míšním poraněním.

Číst více...

Nahlédněte do záložek na horní liště

V záložce statistiky naleznete statistické údaje z jednotlivých pracovišť. Ne všechna data jsou k dispozici, přesto se dlouhodobě daří získat údaje ze spinálních rehabilitačních jednotek, což umožňuje porovnání celkového počtu a spektra pacientů s míšní lézí, kteří jsou každoročně hospitalizováni v rehabilitačních ústavech. V roce 2017 jsme tato data publikovali v časopise Spinal Cord.

V záložce formuláře jsou volně k dispozici elektronické formuláře, které slouží k zadávání údajů ze standardizovaných neurologických a funkčních vyšetření spinálních pacientů. Cílem je zjednodušit zpracování získaných informací, sjednotit výstupy a zpřehlednit vedení zdravotnické dokumentace.

V záložce publikace naleznete některé publikace vydané Českou asociací paraplegiků a Spinální jednotkou FN Motol. Dále je zde ke stažení deset Doporučených postupů v léčbě a rehabilitaci pacientů po poškození míchy, které budou průběžně aktualizovány.

Budeme rádi za jakékoliv komentáře či návrhy na doplnění stránek.

S pozdravem Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Podporujeme lepší péči

Novinky
Akce
Spolupráce ve skupinách
Stáže
E-learning
Magazín
Covid-19
Další