Česká společnost pro míšní léze

intimní život

Kontaktní osoba: Iva Hradilová, Centrum Paraple

Kontakt: Iva.hradilova@paraple.cz, +420 737 370 380 

Intimní život po poškození míchy se od základu mění. Faktorů, které to způsobí je mnoho, ať už jsou to změny v oblasti fyzické či psychosociální. To, co se ale nemění je potřeba intimity. Nejdominantnější skupinou v oblasti intimního života je téma sexuality. Dalšími tématy jsou pak specifická ženská životní období a problematika jako je menstruace, těhotenství, porod a šestinedělí či menopauza. Samostatnou kategorií, která je pro muže i ženy stejná je plánované rodičovství a rodičovství, i když každý potřebuje trochu jinou podporu. 

Potřeby v oblasti sexuality lidí po poškození míchy a lidí bez ní jsou totožné a rovnocenné. Každá bytost má právo být sexuální bytostí s veškerým respektem, pokorou a podporou. Rozdíly v dopadech poškození míchy na oblast sexuality mužů a žen se velmi liší, podporu ale potřebují obě skupiny totožnou. Jistý návrat zpět k sobě samému a ukotvení vlastní touhy a prožitků může být cestou i cílem nejednoho muže či ženy po poškození míchy k prožívání své sexuality. V případě ženské intimity a sexuality je spoustu neznámých a svět není v základních přístupech jednotný. Sociokulturní, náboženský aspekt, ale i rozdílné postoje odborné veřejnosti ukazují na mnoho oblastí, kde není jednoznačná odpověď. Oblast intimního života lidí po poškození míchy si zaslouží neustálou pozornost, a to nejen nyní, ale i do budoucna napříč problematikou i odbornostmi. 

Cílem odborné tematické skupiny Intimní život je rozvíjet a podporovat jednotlivá témata napříč spinálním programem. Tím se skupina podílí na zvyšování kvality péče o lidi po poškození míchy v oblasti intimity a přináší jim nové možnosti.