Česká společnost pro míšní léze

Odkazy

České

 • Česká chirurgická společnost
  www.chirurgie.cz
 • Česká společnost chirurgie ruky
  www.handsurgery.cz
 • Česká společnost intenzivní medicíny
  www.csim.cz
 • Společnost pro myoskeletální medicínu  
 • Česká neurochirurgická společnost  
 • Společnost pro klinickou neurofyziologii  
 • Česká neurologická společnost
  www.czech-neuro.cz
 • Česká neuromodulační společnost
  www.neuromodulace.cz
 • Česká společnost pro neurovědy
  uemweb.biomed.cas.cz/cns
 • Ortopedicko – protetická společnost  
 • Česká společnost plastické chirurgie
  www.spch.cz
 • Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu
  srfm.cls.cz
 • Česká spondylochirurgická společnost
  www.spine.cz
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti
  www.pain.cz
 • Česká urologická společnost
  www.cus.cz
 • Společnost všeobecného lékařství
  www.svl.cz
 • Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Zahraniční

 • Spinal Cord Injury, Brain Injury | Resources for TBI & SCI
  BrainandSpinalCord.org
 • American Paraplegia Society (APS)
  www.apssci.org
 • American Spinal Injury Association (ASIA)
  www.asia-spinalinjury.org
 • Asian Spinal Cord Network (ASCoN)
 • Association Francophone Internationale des Groupes d’Animation de la Paraplégie (AFIGAP)
 • Australian and New Zealand Spinal Cord Society (ANZSCoS)
 • Chinese Association of Rehabilitation for the Disabled Society of Spinal Cord Injuries (CARDP-SOSCI)
 • Deutchsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegie (DMGP)
  www.dmgp.org nebo www.dmgp.at
 • Internaional Dutch Flemish Spinal Cord Society (DUFSCoS)
  www.nvdg.org
 • International Spinal Cord Society (ISCoS)
  www.iscos.org.uk
 • Japan Medical Society of Spinal Cord Lesions (JASCoL)
 • Latin American Society of Paraplegia (SLAP)
 • Nordic Spinal Cord Society (NoSCoS)
 • Societá Medica Italiana di Paraplegia (SoMIPar)
 • Southern African Spinal Cord Association (SASCA)
  www.sascaorg.za
 • Spanish Society of Paraplegia (SEP)
  www.sociedaddeparaplejia.com
 • Spinal Cord Society – Indian Chapter
  www.scs-isic.com
 • Turkish Society of Spinal Cord Diseases (TrSCD)