Česká společnost pro míšní léze

TERAPIE RUKY

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Gregorová, Centrum Paraple 

Kontakt: zuzana.gregorova@paraple.cz, +420 606 147 352 

Po vzniku míšní léze dochází v různé míře k postižení horních končetin primárně v důsledku míšní léze nebo sekundárně pravidelným přetěžováním či nově vzniklým úrazem ruky. Používání horních končetin k přesunům, polohování, lokomoci na vozíku a samozřejmě ADL aktivitám vede v čase k přetěžování a následným syndromům, které jsou s těmito stavy spojené. To se spolu s poškozením po vzniku míšní léze odráží v kvalitě života, která je snížena nebo jinak negativně ovlivněna. Funkční, vhodně vybavené, případně chirurgicky a terapeuticky ošetřené horní končetiny zvyšují soběstačnost a nezávislost na okolí. 

Cílem skupiny Terapie ruky je v první řadě sdružovat terapeuty a lékaře se zájmem o rozvoj terapie ruky u lidí po poškození míchy v České republice. Skupina bude působit napříč celým spinálním programem díky pravidelnému udržování kontaktů, vzájemným diskuzím, sdílením informací a klinických zkušeností mezi pracovišti. Dalším cílem je zlepšování, popř. vytváření vyšetřovacích a terapeutických postupů. Ukotvení mezioborové spolupráce mezi medicínskými obory (rehabilitace, chirurgie ruky, traumatologie, ortopedie, neurologie, ortopedické protetiky – ortotiky) a nelékařskými obory jako je ergoterapie a fyzioterapie přináší komplexní pohled na obtíže s horními končetinami, se kterými se potýká člověk s různou mírou poškození míchy.