Česká společnost pro míšní léze

členství čsml

Přihláška

Výhody členství

Každý jednotlivý člen zvyšuje váhu a kredit odborné společnosti, která mu jeho podporu vrací formou všech vytvářených projektů a aktivit. Bez dostatečně silné členské základny by to nebylo možné.

Hlavní aktivity ČSML

  • Jednání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče
  • Sběr a publikace epidemiologických dat o pacientech na SJ a SRJ
  • Standardizace neurologických a funkčních vyšetření spinálních pacientů
  • Provozování webových stránek s informacemi pro širokou zdravotnickou veřejnost
  • Spolupořádání odborných konferencí a kurzů
  • Záštita a spoluorganizace mezinárodního Dne poranění míchy 5. září
  • Mezinárodní spolupráce

Navíc bude na nově spuštěných webových stránkách společnosti možnost se pomocí jména a hesla přihlásit do zabezpečené části, kde bude možné sdílet odborné texty podle tematických skupin.