Česká společnost pro míšní léze

Formuláře

Kliknutím na dlaždici se otevře elektronický formulář pro zadávání údajů z vyšetření ISNCSCI (Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění), SCIM (Hodnocení funkční nezávislosti), WISCI (Chůzový index pro míšní léze a další chůzové testy) nebo GRASSP (Odstupňované redefinované hodnocení síly, citlivosti a úchopu). Formulář umožní uložit výsledky ve formě PDF souboru do předem definované složky ve Vašem počítači. Dále je možné výsledky kopírovat do zdravotnické dokumentace nebo vytisknout. Součástí je také tisk prázdného formuláře. Více se dozvíte po otevření příslušného manuálu.