Česká společnost pro míšní léze

CELOŽIVOTNÍ PÉČE

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Honzátková 

Kontakt: honzatkova@paraple.cz, +420 737 384 491  

Stabilizací zdravotního stavu a návratem do domácího prostředí péče o osoby po poranění míchy nekončí.  Pro dlouhodobé udržení fyzického, psychického a sociálního zdraví je nezbytná kvalitně zajištěná celoživotní péče.  

Tematická skupina Celoživotní péče sdružuje organizace a jednotlivce, kteří se snaží zkvalitňovat život lidí s míšním poškozením poskytováním zdravotně-sociálních služeb a bojem za jejich práva na poli legislativním a ve veřejném prostoru. Cílem skupiny je propojení všech subjektů spinálního programu a poskytovatelů terciární péče a vytvoření systému komplexní sítě podpory zdravotně-sociálních služeb v rámci primární a sekundární péče o spinální pacienty. Klade důraz na rozvoj sociálních a zdravotních služeb v terciární péči. Zabývá se definováním rozsahu ucelené rehabilitace včetně vytvoření metodiky návaznosti spolupráce všech zařízení spinálního programu a spoluprací na vzniku či aktualizaci doporučených postupů v jednotlivých fázích péče s ohledem na možnosti a funkční potenciál klienta.  

Iniciátorem vzniku skupiny je Skupina terciární péče, která sdružuje zástupce organizací Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s. ParaCENTRUM Fenix, z. s. Centrum Paraple, o. p. s.