Česká společnost pro míšní léze

DETAIL akce

IX. KURZ VYŠETŘENÍ SPINÁLNÍHO PACIENTA
IX. KURZ VYŠETŘENÍ SPINÁLNÍHO PACIENTA
Datum zahájení: 2023-10-27
Datum ukončení: 2023-10-29
Místo konání: Klinika RHB a TVL, FN Motol

Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL UK 2. LF a FN v Motole
pod záštitou České společnosti pro míšní léze ČLS JEP
pořádá
IX. KURZ VYŠETŘENÍ SPINÁLNÍHO PACIENTA

Cena: 2000,- Kč
Kurz je zaměřený na vyšetření a hodnocení senzomotorických funkcí u pacientů
s míšní lézí podle Mezinárodních standardů pro neurologickou klasifikaci míšního poranění (ISNCSCI). Je určený pro lékaře a fyzioterapeuty pracující se spinálními pacienty.

Místo konání: Klinika RHB a TVL, FN Motol
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., primář Spinální jednotky při Klinice RHB a TVL UK 2. LF a FN v Motole
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a bude pro lékaře ohodnocena 11 kredity.

Program:
Pátek 27.10.2023 – teoretická část
13,00 – 14,00 – zahájení, úvodní přednáška, vstupní test
14,00 – 15,15 – vyšetření motoriky
15,15 – 16,00 – vyšetření citlivosti
16,00 – 16,30 – přestávka
16,30 – 18,00 – hodnocení podle ISNCSCI, E-ISNCSCI, webová aplikace

Sobota 28.10.2023 – praktická část
9,00 – 9,30 – rozdělení spinálních pacientů
9,30 – 12,00 – vyšetření a hodnocení podle ISNCSCI
12,00 – 13,00 – přestávka na oběd
13,00 – 14,30 – rozbor vyšetření, závěrečný test, ukončení kurzu