Česká společnost pro míšní léze

DETAIL akce

Kongres následné intenzivní péče
Kongres následné intenzivní péče
Datum zahájení: 2024-04-10
Datum ukončení: 2024-04-12
Místo konání: OREA Hotel Pyramida, Praha

Kongres následné intenzivní péče je určen pro všechny lékaře a zdravotní sestry, zabývající se následnou intenzivní péčí, ať už na pracovištích NIP, NVP nebo DIOP nebo ambulantně v ambulancích post-intenzivní péče či v domácí intenzivní péči při zabezpečení domácí umělé plicní ventilace.

Kongres následné intenzivní péče se koná pod záštitou:
Ministra zdravotnictví České republiky
České asociace sester
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Společnosti pro porty a permanentní katetry ČLS JEP

Registrace: PentaHospitals – Kongres následné intenzivní péče | Registrace (kongresnip.cz)
Více informací: PentaHospitals – Kongres následné intenzivní péče | O kongresu (kongresnip.cz)