Česká společnost pro míšní léze

DETAIL akce

Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí
Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí
Datum zahájení: 2024-10-18
Datum ukončení: 2024-10-20
Místo konání: Centrum Paraple – Ovčárská 471, Praha - Malešice

Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí pořádá Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s.

odborným garantem kurzu je primář Spinální jednotky
FN v Motole doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Kurz je určen

  • fyzioterapeutům, kteří již mají spinálního pacienta v péči(v ambulanci nebo na lůžkovém oddělení)
  • novým kolegům ze specializovaných pracovišť(spinální jednotky, rehabilitační ústavy)

pokud váháte, zda vám kurz ještě něco přinese, nebo jste již s vlastními zkušenostmi dále za obsahem kurzu, pak vězte, že náš odhad pro účast na kurzu je doba praxe se spinálními pacienty maximálně 2 roky

Cíl kurzu

  • ztratit ostych před vozíkem
  • pochopit specifika spinálního poranění
  • seznámit se s nejdůležitějšími riziky u chronických pacientů po poranění míchy
  • získat inspiraci pro vyšetření a terapii
  • získat inspiraci pro stanovení cíle terapie