Česká společnost pro míšní léze

DETAIL akce

SCI DAY 2023
SCI DAY 2023
Datum zahájení: 2023-09-05
Datum ukončení: 2023-09-05
Místo konání: Centrum Paraple


Český SCI Day se bude již posedmé konat u nás v Centru Paraple. Čeká vás den nabitý zajímavými informacemi, ukázkami, rozhovory a nebudou chybět ani workshopy.

Hlavním záměrem SCI Day je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice poranění míchy a tím usnadnit začlenění lidí se znevýhodněním a zároveň také pomoci při zajištění větší úspěšnosti preventivních programů.

Mezinárodní den poranění míchy a konference, kterou pravidelně od roku 2016 pořádáme v Centru Paraple, je určena pro odborníky, studenty i laiky, lidi s poškozením míchy, jejich blízké, zkrátka pro všechny, které zajímají novinky a specifika v oblasti péče o lidi s poškozením míchy.

Téma letošního SCI Day 2023 je Přístup ke službám pro lidi po poranění míchy = méně komplikovaný život.

Účast na konferenci je ZDARMA, zpoplatněny částkou 100,- Kč jsou pouze workshopy pro odbornou veřejnost.

Rádi bychom Vás upozornili, že k účasti na konferenci je nutná registrace. 

Dopoledne se odborná veřejnost může přihlásit na dva workshopy.

 • 10:00 – 11:00 – Pohledy na vertikalizaci a chůzi u klientů po poranění míchy – setkáním Vás provedou fyzioterapeuti Centra Paraple, Alena Samcová a Miroslav Černý, 15 osob.  
  V rámci diskusního setkání představíme zkušenosti s řešením problematiky chůze u lidí s poškozením míchy. Sledujeme aktuální situaci, nové přístupy k vertikalizaci, robotice a vývoj v oblasti vertikalizace a chůze u klientů s míšním poškozením. Rádi bychom prezentovali i případy z praxe, ve kterých by mohla mít vertikalizace či trénink chůze do budoucna negativní dopad na zdravotní stav a být pro klienty sebepoškozující.
 • 11:00 – 12:00 – Výběr mechanického vozíku – workshopem Vás provedou ergoterapeutky Centra Paraple, Andrea Němcová a Šárka Jelínková, 12 osob.
  Správný výběr vozíku spolu s vhodným výběrem příslušenství, je zásadní pro dosažení maximální soběstačnosti. Na workshopu se dozvíte, co všechno může vozíčkáři usnadnit či zkomplikovat život na vozíku a co je nutné při výběru zohlednit.

Samotný přednáškový blok konference začne ve 13 hodin.

Od 13 hodin je připraven zdravotní blok, který se bude věnovat především tématu dispenzarizace a následné péče:

 • 13:05 – Dispenzarizace a ambulantní péče na Spinální jednotce Motol – Jiří Kříž, Veronika Hyšperská – SJ FN Motol
 • 13:20 – Dispenzární péče v rámci Spinální jednotky Krajské nemocnice Liberec – Jan Pazour, Alena Kyriánová – SJ KN Liberec
 • 13:40 – Dýchám, tedy jsem – dispenzarizace respiračních funkcí – Tomáš Vyskočil, Martin Gregor – Centrum Paraple
 • 13:50 – Význam vzdálené podpory v rámci terapie ruky – Zuzana Gregorová – Centrum Paraple

Po pauze budou ve 14:10 vyhlášeny výsledky doprovodné akce Týden jízdy pro Den poškození míchy a vítězný tým si odnese putovní trofej.

Od 14:15 je připraven sociální blok, věnovaný následné péči, důslednému case managementu a nutnosti spolupráce organizací terciární péče.

 • 14:15 – Kazuistika/ video – Zpět do života; Dostupné a provázané služby pomáhají zpět do života
 • 14:25 – Koordinovaná spolupráce v terciární péči – příklady dobré praxe – Petr Hubalovský, Andrea Němcová, Marie Vydrželová – Centrum Paraple, Marek Jonczy, Lucie Marková, Hana Sixtová – CZEPA
 • 14:40 – Méně komplikací s podporou asociace Czepa – Hana Sixtová – CZEPA 
 • 14:50 – Role instruktora soběstačnosti ve spinálním systému – moderace a provázení – Petr Hubalovský
  Instruktoři soběstačnosti představí oblasti svého působení na jednotlivých pracovištích spinálního řetězce, přiblíží témata, kterým se s klienty v různých fázích míšního poškození věnují:

  • Martin Bolek – Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec
  • Tomáš Moravik, Jan Matoušek, Lucie Holubcová – CZEPA v RÚ Hrabyně
  • Petr Hubalovský – Centrum Paraple
  • Jan Vočka, Alice Kordík – ParaCENTRUM Fenix

V čase 15:30 – 16:00 a následně 17:30 – 18:00 je plánována přestávka, kterou bude možno využít ke komentované prohlídce Centra Paraple. Zájemci o prohlídku se mohou zapsat na seznam při příchodu na konferenci CP – 2 skupiny).

V 16 hodin bude program konference pokračovat panelovou diskusí na téma Intimní život. Diskusi moderuje a provází David Lukeš, přítomni budou zajímaví hosté, kteří se tématem intimního života ve svém profesním zaměření věnují: za Centrum Paraple garantka oblasti sexuality, intimity a partnerství Iva Hradilová a ergoterapeutka Šárka Jelínková, klienti Centra Paraple Alice Valehrachová, Milan Roubal a hosté psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková a ředitelka vzdělávání společnosti Freya Petra Hamerníková.

Od 18 hodin se účastníci mohou těšit na Hosta pod Parapletem, kterým bude pan Radkin Honzák. Radkin Honzák je přední český psychiatr, publicista i pedagog. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Zabýval se výzkumem výživy, spánku i stresu. Později se specializoval na psychiatrii, psychoterapii a psychosomatický přístup.

Pozor, změna!

V úterý 5. 9. bohužel z rodinných důvodů nebude Hostem pod Parapletem přední český psychiatr, spisovatel, publicista a vysokoškolský pedagog Radkin Honzák.
Pan doktor nám však přislíbil účast v náhradním termínu, o kterém vás budeme co nejdříve informovat. Proto nás dál sledujte na sociálních sítích a na webu.

Zároveň jsme moc rádi, že s naší nabídkou na vystoupení v Centru Paraple souhlasil jiný skvělý host, kterým je Petr Havlíček. Výživový specialista, konzultant, odborný garant, autor několika publikací. Všechny své vědomosti a zkušenosti mění v praktickou pomoc pro ty, kteří o ni stojí. Aktuálně je jedním z jeho nejsledovanějších pořadů „Rozum v troubě“ na Mall.tv.
Konkrétně bude s moderátorem Václavem Uhrem mluvit o zdravém životním stylu, vztahu k sobě samému, péči o tělo a duši, psychosomatice, kvalitních vztazích a komunikaci, střevním mikrobiomu ad. Dostatečný prostor bude vyhrazen i pro otázky diváků.
Vše v původním termínu, tedy 5. 9. 2023 od 18 hodin. Nenechte si to ujít, těšíme se na vás.

Program Sci day 2023 uzavře svým vystoupením od 19:30 do 21:00 hodin hudební skupina Czardashians. Těšit se můžete na mix balkánské, slovanské a romské hudby a pořádné dávky tance. Připraven bude také táborák a možnost opéct si buřty.