Česká společnost pro míšní léze

DETAIL akce

SCI Day 2024 – Mezinárodní den poškození míchy
SCI Day 2024 – Mezinárodní den poškození míchy
Datum zahájení: 2024-09-05
Datum ukončení: 2024-09-05
Místo konání: Centrum Paraple

Pro usnadnění začlenění lidí s poškozenou míchou do běžného života, prevenci komplikací a také pro zvýšení obecného povědomí o životě s míšním poškozením ustanovila Mezinárodní společnost pro míšní léze 5. září Mezinárodním dnem poranění míchy (SCIDay).

Česká verze SCI Day se tradičně koná v našem centru. Vždy jde o den plný přednášek, workshopů, diskusí a ukázek, doplněný o zajímavý doprovodný program. Konference je určena pro lidi s poškozením míchy a jejich blízké, odborníky, studenty i laiky.

Vyhlášené téma pro rok 2024: “Ukončete násilí – chraňte míchu”