Česká společnost pro míšní léze

DETAIL akce

XIII. ODBORNÁ KONFERENCE A SETKÁNÍ SPINÁLNÍCH JEDNOTEK
XIII. ODBORNÁ KONFERENCE A SETKÁNÍ SPINÁLNÍCH JEDNOTEK
Datum zahájení: 2024-06-06
Datum ukončení: 2024-06-07
Místo konání: Hotel Kunětická hora, Dříteč